Shalom!

Velkommen til Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i Danmark

Shir Hatzafon er den progressive jødiske menighed i Danmark med base i København. Shir Hatzafon forener jødisk tradition og religiøs lov med en moderne hverdag, der lægger vægt på åbenhed, ligestilling mellem kønnene og innovativ fortolkning af en flere tusindårig jødisk historie.

Shir Hatzafon er en imødekommende og bredtfavnende synagoge, som byder alle, der har jødedommen som deres religiøse, kulturelle og identitetsmæssige ståsted, velkommen!

Hvis det er første gang, at du besøger en progressiv synagoge, er du meget velkommen til at sende os en mail, så vil et medlem være behjælpeligt med at guide dig gennem vores gudstjeneste og kunne besvare evt. spørgsmål. Du finder kontaktinfo under menupunktet Kontakt/Nyhedsmail. Tider for Shir Hatzafons gudstjenester og andre arrangementer finder du under Kalender.


Indkaldelse til generalforsamling med brunch

Ifølge menighedens vedtægter paragraf 5, stk. 2 indkaldes til Shir Hatzafon's ordinære generalforsamling: Søndag 23. marts 2014 kl. 10.30, Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, København Ø. Vi vil sørge for en brunch buffet som begynder kl. 10.00.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forelægges skriftligt for bestyrelsen senest8 dage før general-forsamlingsdagen. Evt. forslag og bilag vil blive sendt pr. e-mail direkte til menighedens medlemmer. Stemmeberettigede medlemmer kan højst stemme på vegne af 3 andre stemmeberettigede medlemmer på basis af skriftlige fuldmagter.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12.30.

På bestyrelsens vegne,
Jesper Yoel Andersen, formand


Kom til årets Pesach Seder i Shir Hatzafon

Shir Hatzafons Pesach Seder er en festlig aften. Igen i år vil Ernö Jørgensen lede os ud af Ægyptens land mod friheden. Og igen i år vil Seder-fortællingen blive akkompagneret med lækker gefilte fish, hønsekødssuppe med kneidlakh, smagfuldt oksebryst med gemyse og salat og dessert. Shir Hatzafon sørger for matzot, kiddush-vin, sodavand og kaffe/te. Ønsker man vin, kan dette medbringes. Vi opfordrer alle til at tage egne Seder-fade med, som kan pyntes, inden vi går til bords.

For at holde priserne lave beder vi alle om at med bringe enten charoset, æg til Seder bordene, salat, grønsager, kartofter, frugtsalat eller en pesach-kage. Ved tilmelding, bedes du oplyse, hvad du medbringer, og du kan få vejledning og opskrifter.

Sammen med indbetalingen skal du også sende en e-mail til shir@shirhatzafon.dk med antallet af voksne og børn (samt deres alder), som din indbetaling dækker. Børn under 3 år er gratis. Hvis du ønsker fisk i stedet for kød til hovedretten, skal det også oplyses.

Priser Ved tilmelding senest 1. april:
Voksne medlemmer 250 kr. / Voksne gæster 300 kr.
Børn 3-13 år 100 kr.
Priser Ved tilmelding efter 1. april:
Voksne medlemmer 300 kr. / Voksne gæster 350 kr.
Børn 3-13 år 150 kr.

Da vi har et begrænset antal pladser, anbefaler vi, at du tilmelder dig hurtigst muligt ved at indbetale det fulde beløb på vores Danske Bank konto 9570-60040737. Husk at notere dit fulde navn på indbetalingen. Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er registreret på vores bankkonto. Der kan ikke betales på selve aftenen. Tilmeldingsfristen er 7. april.

Shir Hatzafon ser frem til en vidunderlig aften sammen med jer.

Tid og sted: Mandag den 14. april, kl. 17.00, Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, København ØKalender

Se hele kalenderen

Shir Hatzafons online-kalender

Ved at klikke på "Kalender" i topmenu kan du se, hvornår der er en gudstjenester i Shir Hatatzafon eller andre former for aktiviteter i menigheden samt begivenheder uden Shir Hatzafon, som kunne have en interesse for et jødiske publikum.

Hvis du arrangerer en begivenhed, som du synes kunne være interessant for det jødiske samfund, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail:shir@shirhatzafon.dk